Angel-club

Angle club הוא מושג הלקוח מהעולם העסקי.
למעשה, מדובר בהתאגדות של אנשים בעלי ממון ועם רקע בעולם העסקים שמחליטים להשקיע יחד בחברות מסוימות או פרויקטים מסוימים.

למה? כי יש להם אינטרס משותף להוביל פרויקט שייטיב עם המטרות של כל אחד מהם.
המועדון משמש רשת חיבורים עוצמתית ומאפשר השקעה משותפת בפרויקטים, שתביא לתוצאות גבוהות יותר.

במועדון שלנו כולם בעלי מכנה עסקי משותף: להשקיע במיזם שיצמיח וישפר את הקהילה של זכרון.

יש לך מה להציע? אנחנו כאן לשמוע.

Scroll Up